Skin Care

Mini facial ( 20mins )                                 $18

Hydra facial ( 45mins )                              $45

Deep cleaning facial ( 80mins )                $69

Face paraffin                                              $40

Back/Chest paraffin                                   $40

Body scrub                                                  $40

Computer Skin Care

 computer facial

                                                               

Ultrasound collagen facial                  $88          

Led galvanic face whitening               $108         

Bio galvanic face lifting                       $108         

Led galvanic acne treatment              $108         

Deluxe acne treatment                        $138        

All computer facial treatment  include ultrasonic deep cleaning,  ultrasonic nutrition inputting and Korean PDT.

computer eye treatment

                                                                     

Ultrasound collagen eye treatment       $88           

           

 

Computer Facial
Computer Facial

Computer Facial
Computer Facial

Computer Facial
Computer Facial

Computer Facial
Computer Facial